De illusie van communicatie - Logeion C-Day 2023

De illusie van communicatie

For information and registration please visit: Logeion C-Day 2023

Zoals de beroemde Ierse toneelschrijver George Bernard Shaw ooit opmerkte: “The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place”. Communicatie is meer dan informatie overbrengen, het gaat om verbinding maken met je publiek. Maar hoe objectief zijn wij om te beoordelen of dit gelukt is?

Onze persoonlijke voorkeuren, percepties, overtuigingen en ervaringen hebben een grote invloed op hoe we dingen beleven en hoe we communiceren. Om effectief te communiceren is inzicht nodig in de complexiteit van menselijk gedrag, taal, cultuur en technologie. Een communicatieprofessional moet in staat zijn inzichten te halen uit verschillende disciplines, van psychologie en sociologie tot filosofie, linguïstiek en geschiedenis, om boodschappen te creëren die resoneren met diverse doelgroepen.

Deze presentatie neemt je mee op een multidisciplinaire reis door de wereld van communicatie. Dit zal je helpen om te reflecteren op je eigen referentiekaders over het vakgebied en je praktische handvatten geven om impactvol te communiceren.

The illusion of communication

As the famous Irish playwright George Bernard Shaw once said: “The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place”. Communication is more than conveying information, it’s about connecting with your audience. But how objective are we to judge whether we have done so?

Our personal preferences, perceptions, beliefs and experiences have a major influence on how we experience things and how we communicate. Effective communication requires an understanding of the complexity of human behaviour, language, culture and technology. A communications professional must be able to draw insights from a variety of disciplines, from psychology and sociology to philosophy, linguistics and history, to create messages that resonate with diverse audiences.

This presentation takes you on a multidisciplinary journey through the world of communication. This will help you to reflect on your own frames of reference about the field and give you practical tools to communicate in an impactful manner.

AI en Diversiteit & Inclusie: symbiose of botsing?Skills Town AI and Diversity & Inclusion - Sirous-KavehercyIceberg Exhibitions Future2Tech - Tirana - Sirous KavehercyFuture2Tech Conference 2023